En introduktion till brittisk flaggetikett

Så har vi då nått den engelska sydkusten och bytt ut den holländska gästflaggan, eller artighetsflaggan som den också kallas, mot den engelska. Till skillnad från andra länder använder man här inte den vanliga nationsflaggan på båtar, varken i aktern på de inhemska båtarna eller som gästflagga.

Drottningens fartyg, The Royal Navy, använder ”White Ensign” i aktern, och endast om drottningen själv finns ombord får det bära ”Union Jack”.  Medlemmar i vissa privilegierade yachtklubbar och organisationer har rätten att bära ”Blue Ensign” i aktern på båten, denna finns också med lite olika tjusiga emblem beroende på vilken grupp man tillhör. Medan vi, dvs gästande båtar, liksom den engelska båtpöbeln hänvisas till ”Red Ensign”.

Seglar man däremot i Skottland eller Wales bör man naturligtvis använda deras egna gästflaggor eftersom de flesta av invånarna där betraktar det som en provokation att blandas ihop med sina engelska ”landsmän”.  

Ja, det här är förstås bara en introduktion till temat, mer om brittisk flaggetikett finns att läsa på Wikipedia. Men som ni säkert förstår gäller det att veta sin plats i samhället.